FAIR net edukacija

Autor: , 02-10-2017
FAIR net edukacija
Otvorene su prijave za FAIR net edukaciju za mlade nezaposlene do 25 godina. Upoznaj se s osnovnim pojmovima, procedurama i tehnikama potrebnim za vođenje financijske administracije u društvenim poduzećima

U sklopu projekta koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., ACT Kontu d.o.o. zajedno s partnerima – GONG, Synergia savjetovanje d..o.o. i Zadruga za etično financiranje, provode projekt pod nazivom FAIR net – Mreža FAIR (Financije, Administracija i Računovodstvo) poslovanja u društvenim poduzećima. 

Jedan od ciljeva projekta je i educirati mlade, nezaposlene osobe, tj. upoznati ih s osnovnim pojmovima, procedurama i tehnikama potrebnim za vođenje financijske administracije u društvenim poduzećima. U tu svrhu potrebni su im kandidati (njih 50) koji su voljni i željni educirati se. Ciljana skupina su mlade osobe do 25 godina starosti uz uvjet nezaposlenosti. 

Edukacija se odvija on-line (uz 2-3 fizička susreta), tako da je bitno da kandidati imaju računalo i pristup internetu. Edukacije se odvijaju u Čakovcu, Zagrebu i Splitu. Sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela, projektnog zadatka te on-line provjere znanja. Nakon završene edukacije svaki kandidat dobiva potvrdu o završenoj neformalnoj edukaciji za “Financijskog administratora u društvenom poduzeću”.

Svi zainteresirani više informacija mogu dobiti ili putem maila - pnagradic@zef.hr - ili telefonski na broj 092/2442-403.


NOVOSTI

Welcome Week

Novi Erasmus studenti došli u Dubrovnik


Long Term ESC (EVS) in Batavialand

Traže se 3 volontera za dugoročni projekt u Nizozemskoj


Francuska vlada stipendira

Natječaj za studente na diplomskom i poslijediplomskom, za iduću akademsku godinu.


Razmjena mladih u Šibeniku

Udruga Argonauta traži 5 pet sudionika za hrvatski tim razmjene mladih pod nazivom 'Stop, drop and role!' na temu klimatske promjene i šumskih požara. Razmjena će se održati od 6. do 15. travnja 2019. u Šibeniku.


IAESTE CROATIA

Natječaj za dodjelu stručne prakse u inozemstvu