Poziv za članove Savjeta za mlade

Autor: , 12-10-2017
Poziv za članove Savjeta za mlade
Objavljen je poziv za članove novog saziva Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz udruga mladih i za mlade. Rok prijave je 20 dana od dana objave.

Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta za mlade i Kriterija za članstvo u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, postupak kandidiranja te način izbora za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade iz reda udruga mladih i za mlade, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade.

Predmet Javnog poziva je predlaganje kandidata za 7 članova i zamjenika članova u Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i udruga za mlade.

Kandidati moraju biti hrvatski državljani, ne smiju biti mlađi od 15 godina ni stariji od 31 godinu u vrijeme nominacije, ne smiju biti dužnosnici političke stranke, trebaju posjedovati znanje i iskustvo relevantno za sektor mladih te ne smiju biti kažnjavani.

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sve informacije vezane uz Javni poziv provjerite ovdje.

 


NOVOSTI

Predavanje o ratu u Hrvatskoj i ulozi međunarodnih aktora

U sklopu druge suradnje Libertas međunarodnog sveučilišta i Dubrovačkih knjižnica 18. veljače je u Čitaonici Narodne knjižnice Grad održano predavanje Vladimira Filipovića o Međunarodnoj zajednici i ratu u Hrvatskoj (1991-1995.).


Društvene promjene i umjetnost

U sklopu europskog programa Horizon 2020, traje natječaj za prijedloge umjetnickih produkcija koje koje se bave drustvenim promjenama.


LJETNA ŠKOLA Prilika za 10 stipendija za 10 ljetnih dana učenja u Latviji

Polaznici ljetne škole u Latviji imat će priliku naučiti nešto o latvijskoj kulturi i tradiciji. Dodjeljuje se 10 stipendija koje pokrivaju puno participaciju u programu, a pri njegovom uspješnom završetku moguće je dobiti potvrdu o sudjelovanju ko


Programi podrške 2019

Zaklada "Kultura nova" je objavila Javni poziv na predlaganje projekata u kategorijama: osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata i putovanje u inozemstvo radi selekcije programa.